Tượng Đài Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia

Top TravelsTượng Đài Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia nằm gần Cung Điện Hoàng Gia Campuchia, cũng gần Dinh Thự Ông Hun Sen. Được xây dựng năm 1970 tại thủ đô Phnom Penh để kỷ niệm liên minh Việt Nam – Campuchia, sau khi quân đội nhân dân Việt Nam tiến thẳng vào Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Tượng Đài Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia

Tượng đài được đúc bằng bê tông tạc hình người lính Campuchia và một bộ đội nhân dân Việt Nam đứng bảo vệ một thiếu phụ và đứa con.

Tượng Đài Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia

Tượng Đài Hữu Nghị Việt Nam – Campuchia

Tượng đài là biễu tượng đoàn kết của hai quốc gia Việt Nam – Campuchia thể hiện tình hữu nghị nhưng năm 1998 những người biểu tình tại Campuchia cho là Ông Hun Sen quá thân với chính phủ Việt Nam đã dùng búa phá bức tượng và lấy xăng đốt nhằm hủy diệt quan hệ đó.

0939880920