Tour Đà Lạt

Tour Đà Lạt 2 Ngày 2 Đêm Tối Thứ 6 Hàng Tuần – từ Sài Gòn

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

Số ngày: 2N2Đ

890.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn

TOUR ĐÀ LẠT 3N3Đ – MÊ LINH COFFE GARDEN – LIANG BIANG

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối ngày 10 tháng 1 năm 2019

Số ngày: 3N3Đ

1.390.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn

TOUR ĐÀ LẠT 3N3Đ – ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT – MÊ LINH COFFE GARDEN

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối ngày 17 tháng 1 năm 2019

Số ngày: 3N3Đ

1.390.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn

TOUR ĐÀ LẠT 3N3Đ – MÊ LINH COFFE GARDEN – NÚI LANGBIANG

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối ngày 24 tháng 1 năm 2019

Số ngày: 3N3Đ

1.390.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn

TOUR ĐÀ LẠT 3N3Đ – MÊ LINH COFFE GARDEN – CẨM TÚ CẦU – NÚI LANGBIANG

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối ngày 31 tháng 1 năm 2019

Số ngày: 3N3Đ

1.390.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn

Tour Đà Lạt 3N3Đ – MÊ LINH COFFE GARDEN – ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT – Check in 17 Điểm Hót

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

Số ngày: 3N3Đ

1.490.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn

Tour Đà Lạt 3N3Đ – LÀNG CÙ LẦN – Check in 17 Điểm Hot

Điểm khởi hành: Big C Trường Trinh, Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận 1, Ngã Tư Hàng Xanh

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

Số ngày: 3N3Đ

1.490.000 đ

Chi tiết
Tiêu chuẩn
0939.880.920 - 1900.6138